Jägareförbundet

Nu kan bidrag ur Viltvårdsfonden sökas

I dag den 16 augusti öppnar Viltvårdsfondens ansökningsperiod för bidragsåret 2024. Ideella, riksomfattande organisationer har då möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att främja viltvården,

jaktkort

Dåligt tryck ledde till dubbla jaktkort

Problemet med att Naturvårdsverket skickat ut dubbla jaktkort till jägare som betalat viltvårdsavgiften var mindre än befarat. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter

forskning

Lista: Miljoner ur jägarfond till viltforskning

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja pengar genom Viltvårdsfonden till sex viltforskningsprojekt, som totalt får dela på drygt 13 miljoner kronor. Klicka för att läsa hela

9,3 miljoner till JRF ur viltvårdsfonden

9,3 miljoner kronor från viltvårdsfonden går till Jägarnas Riksförbund, JRF. Ytterligare fyra organisationer delar på 7,5 miljoner kronor enligt ett beslut från Naturvårdsverket. Klicka för

flaket

De har sökt pengar ur Viltvårdsfonden

Nio organisationer har ansökt om sammanlagt drygt 27 miljoner kronor i bidrag ur Viltvårdsfonden för nästa år. Inlägget De har sökt pengar ur Viltvårdsfonden dök

Förtydligande i regler om viltvårdsfonden

Regeringen har beslutat om förtydliganden angående hur viltvårdsfondens pengar ska fördelas. ”Medel ska gå till organisationer som främjar jakt och annan viltvård i landet”, kommenterar

Jägareförbundet

Svårare för jaktkritiker att få jägarpengar

Efter ett regeringsbeslut blir det svårare för organisationer med jaktfientlig agenda att få pengar ur Viltvårdsfonden. Framledes blir det också möjligt för organisationer som fått

Nyhet

Klart: Inga jägarpengar till Rovdjursföreningen

Rovdjursföreningen får inga jägarpengar. Det har Naturvårdsverket beslutat. Inlägget Klart: Inga jägarpengar till Rovdjursföreningen dök först upp på Svensk Jakt. Klicka för att läsa hela

Debatt

”En teori om för dyra jaktarrenden”

Man får förutsätta att Skogssällskapet gjort en noggrann kontroll av den arrendator som är villig att betala ett överpris för viltfattiga marker i Roslagen. Inlägget

Debatt

”Efterbliven forskning om varg”

När Naturvårdsverket delar ut miljonbelopp av jägarnas pengar ur Viltvårdsfonden för forskning på något som alla redan vet, är det en vinst för alla. Utom

Jägareförbundet

Jägareförbundet: Inga jägarpengar till Rovdjursföreningen

Enligt Naturvårdsverket är det fortfarande en öppen fråga om Rovdjursföreningen ska få miljonbelopp av jägarnas pengar. Jägareförbundet sågar Naturvårdsverkets beslutsvånda. Inlägget Jägareförbundet: Inga jägarpengar till

Viltvårdsfonden finansierar forskning med miljoner

Fyra forskningsprojekt tilldelas sammanlagt drygt 8 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden i år. Det har Naturvårdsverket beslutat. Forskarna ska bland annat studera varg, hjortdjur, klövvilt och

Naturvårdsverket

Vargforskning med bidrag ur Viltvårdsfonden

Jaktens påverkan på vargstammen och samtidigt risken för betydande påverkan på ekosystemen när vargstammen når sin maximala och mättade population, så som den har gjort

8,9 miljoner ur viltvårdsfonden till JRF

Jägarnas Riksförbund, JRF, beviljas 8,9 miljoner kronor i organisationsbidrag ur viltvårdsfonden. ”Det visar att Naturvårdsverket anser att vi har en bra och solid verksamhet som

Allmogejägarna

Så här vill föreningarna använda jägarnas pengar

Nio olika organisationer ansöker om 27 miljoner kronor Jaktjournalen har tidigare redovisat vilka nio föreningar som står för totalt tio ansökningar om organisation- eller verksamhetsbidrag

Jägarnas Riksförbund

Lista: Alla ansökningar om bidrag ur viltvårdsfonden

Beslut om bidrag ur viltvårdsfonden fattas under januari 2022 av Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger. De sökande har i ett första steg bedömts uppfylla grundkraven för

Naturvårdsverket

Nu kan bidrag sökas ur Viltvårdsfonden igen

Från och med den 23 september går det att söka bidrag ur Viltvårdsfonden för år 2022, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Inlägget Nu kan bidrag

SJF ansöker om flerårigt organisationsbidrag

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 haft det allmänna uppdraget att leda och organisera delar av den praktiska jakten och viltvården, genom ett bidrag ur Viltvårdsfonden.

Allmänna uppdraget

Jägareförbundet söker pengar för tre års verksamhet

Svenska Jägareförbundet har ansökt om ett treårigt organisationsbidrag till regeringen ur Viltvårdsfonden från och med 1 januari 2022 till 31 december 2024. Inlägget Jägareförbundet söker

Illegal jakt

Oförsäkrad om du jagar utan jaktkort

Jägare som väljer att inte lösa jaktkort kan stå försäkringslösa om olyckan är framme. Men det är inget jaktbrott att protestera på detta sätt, däremot

Allmänna uppdraget

Naturvårdsverket förtydligar författningstext

Naturvårdsverket presenterade i mars en delrapport som innehöll förslag på författningstexter med syfte att ge Naturvårdsverket rättsligt stöd att utföra uppdraget i framtiden. Myndigheten har

Jägareförbundet

Fajten om jägarnas pengar inte över ännu

Det handlar om områdena ”adaptiv klövviltsförvaltning”, ”viltövervakning” och ”trafikeftersök”. Totalt står 17 miljoner kronor på spel. Idag meddelade Naturvårdsverket att Jägarnas Riksförbund får 8,4 miljoner

Jägarnas Riksförbund

8,4 miljoner till Jägarnas Riksförbund

Jägarnas Riksförbund har tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden sedan 70-talet, för sin verksamhet inom jakt och viltvård. Tidigare har bidragen baserats på ett en grundbidrag

Allmänna uppdraget

”Jägarna är en maktfaktor”

Jägarna är en maktfaktor. Tillsammans med våra familjer utgör vi lågt räknat så mycket som tio procent av väljarbasen. Gör som Rättviks jaktvårdskrets och skriv

Blekinge

Jägarna riskerar få betala när knölval bärgas

Jägarna får betala för bärgning, transport och destruktion av den stora knölval som strandat på sydöstra Öland. Pengarna tas ur Viltvårdsfonden, såvida inte Naturvårdsverket hittar

Allmänna uppdraget

”Vem är Jägareförbundet till för?”

Frågan i rubriken kan verka konstlad, men är enligt min mening i högsta grad befogad. Det finns ett stort missnöje, bland annat på Svenskjakt.se:s debattforum,

Allmänna uppdraget

”Ta i med hårdhandskarna Jägareförbundet”

Jägarna i Sverige utför en stor samhällsnytta genom att sköta viltstammar, skydda böndernas grödor, göra trafikeftersök och mycket annat. Vi tar ansvar för uppgiften vi

Allmänna uppdraget

”Deponera viltvårdsavgift för ökat tryck”

Om jägarna deponerar viltvårdsavgiften hos länsstyrelserna kan ingen säga att avgiften inte är betald, samtidigt som det går att skapa tryck i frågan. Inlägget ”Deponera

Debatt

”Politikerna har tappat greppet”

Att andra länder bevakar sina medborgare hårt uppmärksammas och beklagas av svenska politiker, som ironiskt nog gör samma sak med jägare och vapenägare här i

Naturvårdsverket

Jägare söker också pengar ur Viltvårdsfonden

Utöver de med jaktfientlig agenda som tillåts parasitera på Viltvårdsfonden, finns också ansökningar från föreningar och organisationer som företräder de människor som bygger upp den

Debatt

”Politisera inte viltvårdsavgiften”

Med anledning av senaste dagarnas storm kring en välriktad ledare i tidningen Jaktjournalen så behöver Jägareförbundet såväl som Naturvårdsverket stå upp för viltvårdsavgiftens och Viltvårdsfondens

flaket

Huggsexan om jägarnas pengar har börjat

Bara dagar efter att de nya reglerna för hur Naturvårdsverket ska fördela jägarnas pengar i Viltvårdsfonden införts, börjar huggsexan. Först i kön står Naturskyddsföreningen och

Debatt

”MP:s seger är jägarnas förlust”

När miljöpartister ser sig som segrare i frågor som rör jakt och vilt finns det också förlorare. Jägarna, till exempel. Inlägget ”MP:s seger är jägarnas

Allmänna uppdraget

”Socialdemokraterna offrar jägarna för MP”

Isak From och Hanna Westerén, socialdemokratiska riksdagsledamöter, gör nu allt för att försöka rentvå sig själva i en debattartikel i Svensk Jakt. Inlägget ”Socialdemokraterna offrar

Debatt

”Hela regeringen har ansvaret”

Jag håller helt och hållet med Peter när han travesterar Churchills berömda ord, men vill gärna bredda ansvaret genom att byta ut ordet Miljöpartiet mot

Debatt

”Aldrig har så få förstört så mycket”

Med tanke på de senaste turerna och dödsstöten för Jägareförbundets allmänna uppdrag och miljöpartisternas firande av det, finns anledning att travestera Winston Churchill. Inlägget ”Aldrig

Allmänna uppdraget

”Vi socialdemokrater står på jägarnas sida”

Det ska inte råda något tvivel om att Socialdemokraterna står på jägarnas sida och att pengar ur Viltvårdsfonden ska gå till jakten och viltvården. Jaktmotståndare

Allmänna uppdraget

S-motion: En folkrörelse kan inte upphandlas

Det är inte bara statsministerns vallöfte till jägarna som smulas ner av landsbygdsminister Jennie Nilssons beslut att skrota det allmänna uppdraget, och utsätta jägarnas pengar

Allmänna uppdraget

Allmänna uppdraget – oppositionen kritisk till nya beslutet

Jägarnas riksförbud garanteras inga pengar ur Viltvårdsfonden. Och oppositionen ställer sig frågande till att Naturvårdsverket ska administrera upphandlingen av bland annat trafikeftersök och viltövervakning. Myndigheten

Naturvårdsverket

Antalet jaktkortslösare fortsätter att öka

Antalet jaktkortslösare fortsätter att öka. Trenden är tydlig med en ökning på cirka 5.000 jaktkort per år de senaste åren. Under jaktåret 2019/2020 löste totalt

Jakt

Felaktiga jaktkort bekostas av tryckeriet

I mitten av juli meddelade Naturvårdsverket att en stor mängd jaktkort som skickats till jägarna var felaktiga i och med att personnummer saknades. Nu ska

Naturvårdsverket

Korrekta jaktkort skickas till 122.000 jägare

Naturvårdsverket och tryckeriet som det anlitar har fått ordning på tekniken och nu har nya jaktkort börjat skickas ut till jägare som fått felaktiga sådana.

Naturvårdsverket

Ogiltiga jaktkort har skickats ut

Jaktåret har startat, och ett stort antal jägare har redan fått sina statliga jaktkort. Men många av jaktkorten är inte giltiga. Naturvårdsverket har upptäckt ett

Jägareförbundet

Hit gick jägarnas pengar 2019

Till skillnad från andra fritidssysselsättningar måste jägarna betala en statlig avgift för att få utöva sin hobby. Hit gick jägarnas pengar 2019. Inlägget Hit gick

Jägareförbundet

Jägarnas pengar går tillbaka till Jägareförbundet

Regeringen har beslutat att dela ut medel för jakt- och viltvårdsuppdraget 2020, som innebär att Svenska Jägareförbundet beviljas 52 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden. Inlägget Jägarnas

Naturvårdsverket

Jägarnas pengar går till forskning

Naturvårdsverket har beslutat vilka projekt som under 2019 får pengar från Viltvårdsfonden. Sex projekt delar på sammanlagt fyra miljoner kronor. Inlägget Jägarnas pengar går till

Ni har väl inte missat att vi numera även har en podcast? I Vildmarken Podcast varvas gästintervjuer med inlästa artiklar och krönikor från vårt magasin – allt för att ni ska kunna konsumera tidningen även under exempelvis hundpromenaden, fisketuren, eller varför inte i bilen på väg till älgjakten?