JRF svarar Naturvårdsverket om rovdjur

I Sverige ska antalet stora rovdjur hållas vid gränsen för gynnsam bevarandestatus, och besluten fattas nära medborgarna. Det är två huvudpunkter i JRF:s remissvar till

Bildessä

Bilden: Med magi och vapen mot rovdjuren

I mitten av maj dansade och skränade ungdomen kring stora brinnande rishögar. I skogarna marscherade skallfolket. Med magi, bly och ihärdig jakt skulle det stämmas

Allmänt

Cynism präglar bevarandet av vargen

Politikerna måste genomföra vargpolitiken. Bildmontage: Foto Emil Gustafson Mostphotos och Magnus Rydholm. Nästan inom synhåll från avgångshallen på Jönköpings flygplats ligger Dumme mosse. Alla som

Art- och habitatdirektivet

Kräver förändringar i direktiv om rovdjur

I vår är det 30 år sedan det så kallade art- och habitatdirektivet tillkom för att skydda EU-ländernas flora och fauna. Nu kräver en rad

23.000 rovdjursdödade renar ersatta i Norge

Miljödirektoratet berättar i ett pressmeddelande att ersättningen till renägarna uppgår till sammanlagt 105 miljoner kronor. Det är en ökning med 13 miljoner jämfört med året

Dalarna

Jägare gör stor rovdjurskoll i Rättvik

Anders Gravsjö Det är ett känt faktum att rovdjursstammarna blir underskattade, bland annat eftersom reglerna för kvalitetssäkring av rovdjur är så rigida att inte ens

Jämtland

Skyddsjakt på järvar i förebyggande syfte

Ständig närvaro av rovdjur stör renarnas betesro, och renarna är därför magra vid slakt. Nu får Tåssåsens sameby i Jämtland skyddsjakt på fyra järvar i

Debatt

”Tala klarspråk om rovdjuren”

Ska vi ha en chans att komma till rätta med problemen rovdjuren orsakar är det hög tid att tala klarspråk. Det kräver att ord som

Finland

320 lodjur ska fällas i stamvårdande syfte

Lodjursstammen har ökat i Finland vilket ger utökad jakt. Totalt 320 djur ska fällas i stamvårdande syfte. Inlägget 320 lodjur ska fällas i stamvårdande syfte

Centern

Flitiga moderata motionärer i rovdjursfrågor

Rovdjuren röner som vanligt stor uppmärksamhet bland de motioner med jaktlig anknytning som lämnats under riksdagens allmänna motionstid. Moderaterna är flitigast, men till skillnad från

Empati

Nej, det går inte att kompromissa om vargen

Finnstövaren Hebbe dog nyligen under vidrigast tänkbara former. Hans lår var söndertuggade av vargen som anföll honom. Ägaren hann avbryta attacken men det var för

Rovdjur

Rovdjur skapar oro och stress

Förtroendet för den svenska rovdjursförvaltningen är lågt. Det visar en ny studie gjord vid Göteborgs universitet. Forskarna har intervjuat jägare, lantbrukare och tjänstemän på länsstyrelserna

Jönköping

Besiktning styrker inte rovdjursangrepp

Skadorna på den häst i Nässjö kommun som avlivades efter ett misstänkt rovdjursangrepp orsakades av taggtråd. Länsstyrelsen har vid besiktning av hästen och hagen inte

Älg

Han har alltid fötterna på jaktmarken

Lennart Johannesson är en välkänd profil för många jägare. Han var ordförande för Jägareförbundet Värmland i nio år och kanske främst synlig i vargfrågan. På

Fågel

”Havsörnen bakom ejderns minskning”

Ejdern har minskat med 90 procent i Stockholms skärgård. Orsaken stavas enligt vissa forskare havsörn. Inlägget ”Havsörnen bakom ejderns minskning” dök först upp på Svensk

Rovdjur

Stor kartläggning av åsikter om rovdjur

Synen på rovdjuren delar Sverige. I länen där de finns är intresset av att få fler mindre än där arterna inte förekommer lika mycket. Björnen

björn

Allt färre svenskar vill ha varg i sin närhet

Svenskarnas attityder gentemot våra stora rovdjur har undersökts för fjärde gången av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Acceptansen för varg har ökat – samtidigt som allt färre

Rovdjur

Stor ökning av vargangrepp under 2020

42 hundar dödades eller skadades vid rovdjursangrepp förra året. Flest angrepp stod vargen för som dödade 11 hundar och skadade lika många. Flest skador, 18

älvkarleby

Död varg hittad vid vattenkraftverk

Det var för cirka tre veckor sedan som personal vid vattenkraftverket hittade den döda vargen vid ett rensgaller där vattnet strömmar in till kraftverket. ­–

Lamm dödat av lodjur

Händelsen inträffade någon gång mellan den 15-16 juni i Vårgårda kommun. Länsstyrelsen i Västra Götaland har bekräftat att lammet slagits av lodjur. Klicka för att

eftersöksjägare

Järvrymling ska fångas i fälla

Järvtiken är uppfödd på Nordens Ark i Sotenäs, Västra Götaland. Hon hade flyttats från sitt ordinarie hägn till en provtagningsanläggning och karantän, inför en flytt

Debatt

”Vad driver riksdagspartier i jaktfrågor?”

Att Miljöpartiet är emot jakt kan jag ha en viss förståelse för, även om det är förkastligt när riksdagsledamöter demonstrerar tillsammans med organisationer som saboterar

Illegal jakt

Strategisk grupp arbetar mot illegal jakt på rovdjur

Myndigheternas arbete mot illegal jakt på stora rovdjur intensifieras. En särskild grupp med representanter från flera myndigheter har bildats, med Naturvårdsverket som sammankallande. Målsättningen med

Återställda ersättningar vid rovdjursskador

Ersättningsnivån ändrades till 80 procent efter att EU haft synpunkter och menat att full ersättning var konkurrenshämmande. Nu har EU godkänt att Sverige ändrar tillbaka

Rovdjur

Rovdjursdrabbade ges full ersättning

Från den 1 mars kan de som drabbats av rovdjur få full ersättning av staten. Idag ändrade regeringen viltskadeförordningen och slopade stödtaket som har inneburit

Rovdjur

Färre rovdjursskador i Norge

Antalet får som dödats av rovdjur i Norge har halverats sedan 2010. Att skilja betesdjur och rovdjur åt genom förvaltningsområden samt skyddsjakt på skadegörande individer

älgjakt

2021 blir ett spännande år

Foto Olandsfokus/Mostphotos   Så här på årets första skälvande dag bör man blicka framåt – mot det som ska komma. Och det blir utan tvekan

aktivister

”Enögt smalspårigt om jakt på varg”

För mig som ny i jaktliga sammanhang och ny läsare av Svensk Jakt är jag mycket förbryllad över att läsa om de ständigt nekade skyddsjakterna

Rovdjur

Tåssåsen nekas skyddsjakt på tio järvar

Det blir ingen andra licensjakt på järv i Jämtland. Tåssåsens sameby i västra Jämtland har istället ansökt om skyddsjakt på tio järvar. Men länsstyrelsen säger

Rovdjur

Oförändrat antal järvar i Sverige

2020 års järvinventering visar att antalet järvar i Sverige är på samma nivå som 2019. Populationen sprider sig dock både öster- och söderut, från fjällområdet

Moderaterna

Pengar till skyddsjakter i Moderaternas budget

I Moderaternas budgetalternativ som presenterades på tisdagen anslås 15 miljoner kronor per år för att staten ska stå för kostnaderna i samband med skyddsjakt på

Dalarna

Trafikskadat lodjur avlivades med bräda

En lodjur skadades allvarligt vid en viltolycka på riksväg 70 mellan Leksand och Rättvik på torsdagsförmiddagen. Lodjuret avlivades av Mia Hanses, Vikarbyn, som var en

Naturvårdsverket

Ny chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet

Magnus Eklund, nuvarande chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Örebro, blir ny chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. Inlägget Ny chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet dök först upp

Rovdjur

Nya rovdjursangrepp i Västra Götaland

Natten mellan onsdag och torsdag ägde ytterligare två rovdjursangrepp på får rum i Västra Götaland. I samband med ett vargangrepp i Hökerum dog sex lamm

Rovdjur

Björnarna klarar inte målet i Norge

Björnarna ligger under målet för antalet stora rovdjur i Norge. Det framgår av Rovdatas årliga sammanställning till Miljödirektoratet om läget när det gäller lo, järv,

Järv

Nya metoder för inventering av järv

Milda och snöfattiga vintrar gör det svårt att inventera järv och andra rovdjur. Kamerafällor kan vara ett alternativ. I Värmland prövas en metod där viltkameror

Rovdjur

C vill skyddsjaga hela vargrevir

Centerpartiet vill få till en översyn av rovdjurspolitiken, som de var med och drev igenom, och har flera förslag på hur den kan förbättras. Bland

Rovdjur

Renskötare: för hög järvnivå i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland lyckades förhandla ned mininivån för antalet årliga järvkullar i länet från 34 till 29 föryngringar i samband med att Naturvårdsverket bestämt på

Rovdjur

Varg och björnar hos renar ska skjutas

Länsstyrelsen i Jämtland tillåter att en varg inom Handölsdalens sameby avlivas för att freda kalvningsområdet. Dessutom får två björnar hos Jijnjevaerie sameby fällas av samma

Rovdjur

Målet är minst 600 järvar i Sverige

För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus ska det vara minst 600 järvar i Sverige. Det har Naturvårdsverket bestämt. Norrbotten, Västerbotten och Jämtland får ta

Allmänt

Den förändringstid nu kommer…

Människan blir en produkt av sina erfarenheter och sin samtid. Därför förändras både samhället och jakten. Foto Magnus Rydholm   Världen är verkligen upp och

Rovdjur

Kolmården ångrar text om järvar

Sameradion uppmärksammade att det på Kolmårdens djurparks nya webbplats stod att svenska järvar kan hotas av renägare. Nu beklagar djurparken formuleringen och medger att den

Illegal jakt

Resultatlös polisinsats i norr

I förra veckan gjorde polisen en omfattande insats i trakterna av Malå och Arvidsjaur. Anledning var att polisen fått signaler om att det förekom illegal

Rovdjur

Får ta beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket ger fortsatt möjlighet för länsstyrelserna, att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur. Det handlar om björn, varg, järv och lodjur. Så länge det endast

Rovdjur

Sänkt järvnivå för Jämtland

Jämtlands viltförvaltningsdelegation har röstat emot en kraftig höjning av miniminivån för järvstammen för att freda renskötseln, som har ett högt samlat rovdjurstryck. Nu har norrlandslänen

Rovdjur

82,5 miljoner för finska rovdjursskador

Livsmedelsverket i Finland börjar i april betala ut ersättning för skador som de stora rovdjuren orsakat djurägare i Finland under 2019. Sammanlagt är det cirka

Rovdjur

Skoterjakt på järv i Åre utreds

Naturbevakare från länsstyrelsen i Jämtland har upptäckt spår som tyder på att järv jagats med skoter i Åre kommun. Nu ska det misstänkta jaktbrottet utredas

Debatt

Debatt: Rovdjursaktivister, demokratin och rättsväsendet

Håkan Semb kritiserar i den här debattartikeln att exempelvis Facebook-grupper kan ha talerätt i jakt- och viltförvaltningsfrågor. Klicka för att läsa hela artikeln » https://www.jaktjournalen.se/wp-content/uploads/2018/01/cropped-jjo_icon-32×32.pnghttps://www.jaktjournalen.se/wp-content/uploads/2018/01/cropped-jjo_icon-32×32.png

Rovdjur

”Vi kommer att få se tjuvjakt …”

Marcus Åsling, centerpartistiska Östersunds-Posten, skriver i tidningens ledare att risken är stor att dagens rovdjursförvaltning brakar samman om bara några år. Klicka för att läsa

Rovdjur

Jakten på järvrymlingen avblåst

Jakten är avblåst på den järv som i tisdags i förra veckan rymde från Lycksele djurpark. Eftersöksjägarna gav upp redan i lördags eftersom det var

Rovdjur

Jakt på järvrymling i Lycksele

Just nu pågår jakt på en förrymd djurparksjärv i ett skogsområde utanför Lycksele. Järven tog sig i går först ut genom slussen till sitt hägn

Rovdjur

Älghund död efter rovdjursangrepp

På nyårsdagen dog en älghund i Järbo i Gästrikland av skador orsakade av rovdjur. Länsstyrelsen har besiktat skadorna, men kan inte med säkerhet avgöra om

Rovdjur

Regeringen skärskådar rovdjursfrågor

Enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ska regeringen se över både miniminivåerna för antalet rovdjur och höjda ersättningar till rovdjursdrabbade renskötare. Därmed har landshövdingarna i norrlandslänen

Debatt

”Miljöpartiet, partiet som kramar extremister”

Miljöpartiet härbärgerar allehanda extremister, till och med på riksnivå. Att konflikten stad kontra land ständigt blir alltmer tydlig är knappast förvånande med Miljöpartiet, partiet som

Ni har väl inte missat att vi numera även har en podcast? I Vildmarken Podcast varvas gästintervjuer med inlästa artiklar och krönikor från vårt magasin – allt för att ni ska kunna konsumera tidningen även under exempelvis hundpromenaden, fisketuren, eller varför inte i bilen på väg till älgjakten?