Tydligare regler kring varghybrider föreslås

Varghybrider utgör i nuläget inget stort problem i Sverige, men det nuvarande regelverket behöver förtydligas. Detta framgår av en ny rapport från Jordbruksverket, som presenterades idag.

 

I december 2023 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att undersöka och rapportera om eventuella brister i förbudet mot att hålla, förmedla och sälja varghybrider. En varghybrid definieras i svensk lagstiftning som ett djur inom de fyra första generationerna efter korsning mellan varg och hund. Förbudet ingår i Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter, som för närvarande ses över.

 

Sällsynta men komplicerade ärenden

Ärenden rörande varghybrider är ovanliga, men när de förekommer är de resurskrävande för myndigheterna. Det är ofta svårt att fastställa om ett djur verkligen är en varghybrid. DNA-tester för att identifiera varghybrider har också utretts som en del av uppdraget.

– Efter dialog med berörda myndigheter och organisationer är vår bild att varghybrider inte utgör något omfattande problem i Sverige, sett till antalet ärenden. Med det sagt är det självklart viktigt att säkra att förbudet mot varghybrider efterlevs. Jordbruksverkets djurskyddregler behöver bli tydligare, så att de inte går att tolka på olika sätt när det gäller vilka djur som är tillåtna att hålla, förmedla och sälja, säger Karin Lundborg, djurskyddshandläggare.

 

Ny EU-förordning och dansk lagstiftning

En föreslagen EU-förordning om registreringskrav för hunduppfödare kan underlätta spårning av individers härstamning. Jordbruksverket har även tittat på Danmarks lagstiftning som endast tillåter hundar av godkända raser. En liknande lagstiftning kan övervägas i Sverige men kräver ytterligare utredning. De nya djurskyddsföreskrifterna planeras att träda i kraft 2025.

Allt om Jakt & Vapen.

Klicka för att läsa hela artikeln »


https://alltomjaktochvapen.se/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-320×320-1-66×66.pnghttps://alltomjaktochvapen.se/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-320×320-1-66×66.png