”Renmarksutredningen lever inte upp till samhällskontraktet”

Samhällskontraktet mellan stat och medborgare innehåller rättigheter och skyldigheter från båda sidor. Kontraktet bygger på tillit. Det förutsätter rättssäkerhet och en myndighetsutövning som upplevs begriplig och i huvudsak rättvis. Renmarksutredningen lever inte upp till det.

Klicka för att läsa hela artikeln »

Nyheter och information om jakt och relaterade frågor i Sverige