Nya riktlinjer för vargförvaltningen

Naturvårdsverket har idag presenterat nya riktlinjer för vargförvaltning som kommer att gälla de närmaste två åren. I ett nytt beslut har de fastställt uppdaterade miniminivåer för vargstammen och överlämnat beslutanderätten om licensjakt på varg till länsstyrelserna i de mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena.

 

Trots att Naturvårdsverket har efterfrågat förslag på miniminivåer från länsstyrelserna, har ingen av de inskickade förslagen nått det nationella referensvärdet på 300 vargar, på grund av oenighet mellan mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena. För att kunna fortsätta en aktiv förvaltning av vargstammen har Naturvårdsverket nu beslutat att fastställa miniminivån till 225 vargar för det mellersta området och 75 för det södra.

Denna tvåårsperiod är kortare än den vanliga femårsperioden på grund av att vargstammen har förflyttat sig söderut snabbt. Samtidigt har Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att undersöka om vargens referensvärde kan sänkas till ett intervall mellan 170 och 270 individer, baserat på tillgänglig kunskap och vetenskaplig expertis. Ingen miniminivå fastställs för det norra området med hänsyn till rennäringen.

– Miniminivåerna är grunden i rovdjursförvaltningen och möjliggör licensjakten, utan miniminivåer har Naturvårdsverket inte stöd för att delegera licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna, säger Hanna Ek, biträdande chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket.

För det södra rovdjursförvaltningsområdet innebär den nya miniminivån en betydande förändring jämfört med 2019, då endast fem vargar skulle finnas. Spridningen av vargstammen till södra Sverige har ökat märkbart, vilket är i linje med den nationella rovdjurspolitiken som beslutats av riksdagen.

– Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att vargstammen ska spridas mer över landet. Det innebär bland annat att minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet. säger Hanna Ek.

 

Naturvårdsverket överlåter beslutsfattandet till länsstyrelserna

Naturvårdsverket har också beslutat att överlåta beslutsfattandet om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta och södra förvaltningsområdena, med undantag för Gotlands län, under en tvåårsperiod. Detta innebär att länsstyrelserna nu själva kan fatta beslut om eventuell licensjakt baserat på de nya miniminivåerna och lokala förutsättningar. Naturvårdsverket kommer att följa upp besluten och länsstyrelserna rapporterar tillbaka om sina åtgärder.

 

Miniminivåer och Referensvärden

Ett referensvärde definierar det lägsta antal individer av en rovdjursart som ska finnas i Sverige. Dessa värden ses över minst vart femte år och ska motsvara referensvärdena på regional nivå. En miniminivå specificerar det lägsta antal individer för en rovdjursart på läns- eller rovdjursförvaltningsnivå. Samtliga regionala miniminivåer får inte understiga de nationella referensvärdena för att säkerställa att de nationella målen uppnås.

Allt om Jakt & Vapen.

Klicka för att läsa hela artikeln »


https://alltomjaktochvapen.se/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-320×320-1-66×66.pnghttps://alltomjaktochvapen.se/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favicon-320×320-1-66×66.png