Älgförvaltning

”Ta ett eget ansvar”

Jägarna är de som håller fingret på avtryckaren och kan välja om de ska skjuta eller inte. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter

Nordlig satsning för att lyfta älgstammen

I en gemensam satsning hoppas länsstyrelserna i norra Sverige på hjälp från jägarhåll för att kartlägga kvalitén hos den krympande älgstammen. Samtidigt kommer SLU att

Älgförvaltning

Nytt forskningsprojekt i krympande älgstam

Ett nystartat forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska nu ta reda på hur älgarna i norr mår. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter

Dags för minskad älgjakt i norr

Älgjakten – som inleds i norra Gävleborg, Dalarna, Värmland och uppåt i morgon fredag – blir sig inte lik i år. Tilldelningen i hela landet

Älgförvaltning

”En skytteplan för att utrota älgen”

Jag reagerar starkt på att ingen inom jägarkåren och framför allt ingen inom älgförvaltningens olika nivåer ser felen som Skogsstyrelsen gör med sin Äbininventering. Äbin

Älg

”Stötande att blunda för fakta om älgen”

Älgstammen har minskat i tio års tid, eftersom skogs-bolagen i kraft av sin överrepresentation i älgförvaltningsgrupperna har velat detta. Rovdjurens ökade predation av älg komplicerar

Fortsatt hög nivå betesskador på skog

Var tionde tall i landet har betesskadats under de senaste åren, det visar den rikstäckande Äbinrapporten. ”Lösningen kan inte vara att skjuta mer älg”, kommenterar

Älg

Äbin: Myndighetens slutsatser kritiseras

Skogsstyrelsen har nu sammanställt resultatet av årets älgbetesinventering, Äbin, som visar fortsatt höga skadenivåer i hela landet. På Jägareförbundet är man inte särskilt imponerad över

Olycksstatistik visar – färre älgar i norr

Älgstammen minskar, men de lokala variationerna är stora. I norra Sverige visar polisens olycksstatistik att stammen är stabil i Norrbotten, men starkt påverkad i Jämtland.

Älg

Älgkalvar dog av svält

I början av juni hittades flera döda älgkalvar i Ale jaktvårdskrets strax norr om Göteborg. Jägarna Stefan Hellström och Åke Niklasson såg till att de

Älgförvaltning

Bertil Forsberg har gått ur tiden

Jägarsverige, och inte minst Jägareförbundet Värmland, har mist en färgstark profil. Bertil Forsberg har avlidit. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter och information

Älgförvaltning

Norrbotten: Älgstammen fortsätter neråt

Älgstammen i Norrbotten har stadigt minskat de senaste 20 åren. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter och information om jakt och relaterade frågor

Älgförvaltning

Så blir älgjakten 2023 – besluten län för län

Här hittar du fällavgifter och jakttider för älgjakten 2023–2024. Listan uppdateras löpande efterhand länsstyrelserna fattar beslut. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter och

Älgförvaltning

Vikande älgstam ger dyrare älgjakt

Länsstyrelsen chockhöjer fällavgifterna i Gävleborgs län inför höstens älgjakt. Anledningen är att det skjuts färre älgar i länet och avgifterna höjs för att finansiera länsstyrelsens

Älg

”Sluta jaga älg för att nå målen”

När älgstammens storlek inte är i närheten av att uppnå målen i förvaltningsplanen ska man inte jaga älg över huvud taget. Klicka för att läsa

Älgförvaltning

”Utnyttja kraftledningarna till viltfoder”

Om de enorma arealerna kraftledningsgator utnyttjas för viltfoderproduktion minskar viltbetet i produktionsskogen samtidigt som vi kan hålla fler hjortvilt. Men nästan ingen gör något konkret.

Älgförvaltning

”Älgstammen blöder överallt”

Artikelserien om älgen på Svenskjakt.se visar på problem inom älgförvaltningen som finns i hela landet. Att rädda älgstammen är högprioriterat. Klicka för att läsa hela

Älgförvaltning

”En älgstam utan gynnsam bevarandestatus”

Nu är älgjakten över och det börjar bli dags för älgförvaltningsgruppen att planera den fortsatta förvaltningen av vår nationalsymbol. Älgstammen fortsätter att minska kraftigt i

Älg

Älgkor värda att spara

Många älgjägare klagar på en vikande älgstam. I östra Jämtland är stora områden så gott som älgtomma. Ändå fortsätter jaktlagen att skjuta älgkor. Klicka för

”Vinterjakt på älg är ett totalt haveri”

Robert Larsson från Gävleborg förverkligade sin dröm och flyttade till Västernorrland för älgjaktens och fiskets skull. ”Nu är jag förfärad över hur älgstammen hanteras, länsstyrelserna

Älg

Älgjakten 2022: Vikande avskjutningskurvor i norr

Efter flera år med höga avskjutningssiffror viker älgstammen i norr. Enligt Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Björn Sundgren kommer älgstammen i Norrbotten att dyka ner i en djup

Älg

Larmklockan ringer för älgstammen

Älgavskjutningen minskar i hela landet. Så även i södra Sverige. På Jägareförbundet Syd vill inte klövviltansvarige jaktvårdskonsulent beskriva det som katastrof, men ser det som

Älgförvaltning

Fortsatt nej till att upplösa viltvårdsområde

Historien om Holmens, Sveaskogs och ett par privata markägares vilja att upplösa Hornmyrens viltvårdsområde tog sin början för över två år sedan. Men Länsstyrelsen Västerbotten

Älgförvaltning

”Något allvarligt har hänt med vår älgstam”

Årets älgjakt i Granviks älgskötselområde är avslutad i förtid efter att endast fyra älgkalvar har skjutits. Beslutet togs enhälligt på ett älgmöte. Något allvarligt har hänt

Älgförvaltning

Ny metod för att beräkna avskjutning i Sverige

Svenska Jägareförbundet har allt sedan 1938 skattat, det vill säga beräknat, avskjutningen av jaktbart vilt. Det innebär att Sverige har avskjutningsserier som är unikt långa

Älg

Älgskötselområdet med de stora älgoxarna

Storoxarna verkar trivas i Bräcke älgskötselområde. Jesper Adamsson och Jämthunden Scott lyckades nyligen överlista en av de stora tjurarna i området. Inlägget Älgskötselområdet med de

Älgförvaltning

”En vädjan för att rädda älgstammen”

Vi har trott att meningen med adaptiv älgförvaltning är lokalt förankrad förvaltning i skötselområde. Men vi har tydligen missförstått. Vi som verkar för älgstammens bevarande

Ni har väl inte missat att vi numera även har en podcast? I Vildmarken Podcast varvas gästintervjuer med inlästa artiklar och krönikor från vårt magasin – allt för att ni ska kunna konsumera tidningen även under exempelvis hundpromenaden, fisketuren, eller varför inte i bilen på väg till älgjakten?