Älgförvaltning

Norra Skog: Inga begränsningar i älgavskjutningen

Norra Skog vill i praktiken skrota dagens älgförvaltningssystem och istället införa det man kallar för målstyrd jakt. Det innebär inga begränsningar i avskjutningen för enskilda

Älg

Hög kalvdödlighet i forskningsprojekt

Av 24 födda älgkalvar i maj levde endast tre i början av september. De nedslående siffrorna rapporteras inom projektet Viltsamverkan i brandens spår som pågår

Älg

”Avskjutning ska inte vara målet”

Det skrivs och pratas mycket om måluppfyllelse inom svensk älgförvaltning och det är ju bra. Det konstiga är att det oftast handlar om mål för

Älg

Ny handlingsplan för bättre älgförvaltning

Svenska Jägareförbundet har i dagarna presenterat sin nya Handlingsplan Älg. Genom att följa den kommer älgförvaltningen att bli bättre, menar förbundet. Inlägget Ny handlingsplan för

Älg

Lång jakttid på älg överklagas

Länsstyrelsens beslut att köra över viltförvaltningsdelegationen angående jakttiden på älg i Jönköpings län har överklagats till Naturvårdsverket. I överklagan framförs flera argument om varför älg

Älgförvaltning

Så ska viltförvaltningen bli mer jämställd

Jämställd Viltförvaltning är en helt ny utbildning för Svenska Jägareförbundets medlemmar. Målet är att med ökad kunskap och jämställdhet kunna förbereda fler att nomineras till

Älg

Fler klagomål på skötselplaner

Markägarna i södra Gästriklands älgförvaltningsområde är på hugget. Nu överklagas ytterligare två älgskötselområdens planer till Naturvårdsverket, efter att dessa beslutats av länsstyrelsen. Inlägget Fler klagomål

Älgförvaltning

Älgskötselområde ombildas av länsstyrelse

Att älgskötselområden sköter sig så illa att de av- eller omregistreras är ovanligt. Men nu har det hänt i Östergötland, där ett skötselområde på 15.000

Älgförvaltning

”En klen delseger”

Ibland blir man bara väldigt besviken. Inlägget ”En klen delseger” dök först upp på Svensk Jakt. Klicka för att läsa hela artikeln » Nyheter och

Älgförvaltning

Samrådsmöten protokollfördes inte

Kurt Lundström, ordförande i Skellefteå norra älgskötselområde, anmärker i en skrivelse till länsstyrelsen att nordöstra älgförvaltningsområdet i Västerbottens län varken 2018 eller 2019 lämnat in

Älg

ÄBIN: Betesskadorna minskar i Götaland

Ambitionen att öka tallföryngringarna i södra Sverige har gett resultat. I Skogsstyrelsens redovisning över älgbetesskadorna i Götaland ser man en tydlig trend. När tallplanteringarna ökar

Älg

Överklagar beslut om stort älgförvaltningsområde

Jägareförbundet Dalarna överklagar beslutet att bilda Ödmårdens älgförvaltningsområde, som omfattar delar av både Dalarnas och Gävleborgs län. Enligt förbundet slår det sönder fungerande älgförvaltning. Inlägget

Älg

Coranapandemin påverkar älgförvaltningen

För att minska risken för spridning av coronavirus har Naturvårdsverket beslutat att samråd inte behöver hållas för att besluta om nya förvaltningsplaner för älg. Länsstyrelserna

Älgförvaltning

Gävleborgs älgstam i fritt fall

Bara hälften av Gävleborgs tio älgförvaltningsområden klarade avskjutningsmålen den senaste jaktsäsongen. I två av områdena fälldes bara 63 procent av tilldelningen. Inlägget Gävleborgs älgstam i

Älg

Ändrade gränser för älgförvaltning i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat ändra gränserna för fyra älgförvaltningsområden. Målet är att det ska bli lättare att uppskatta älgstammens storlek. Klicka för att läsa hela

Älg

”Lägg ner spillningsinventeringen”

En begränsande faktor vid adaptiv älgförvaltning är att de flesta har en alltför dålig kunskap om hur olika inventeringsmetoderna fungerar. Spillningsinventeringen har så stora brister

Länsstyrelser ritar om älgförvaltningsområden

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsammans med grannlänen Dalarna och Gävleborg beslutat att förändra gränserna för ett par älgförvaltningsområden. Anledningen är att få mer tillförlitliga

Älgförvaltning

”Utfodra i stället för att utrota”

När det inte går som tänkt för staten via Sveaskog, Skogsstyrelsen och övriga intressenter i skogen har de ett gemensamt ordval – utrota. Och det

Älgförvaltning

”Samarbeten slås sönder av Sveaskog”

Att man vid vissa tillfällen och platser behöver skjuta någon älg under februari månad måste vi jägare acceptera. Jag ställer mej dock inte bakom Sveaskogs

Älg

Holmen skog: ”Vi vill vara tydliga”

Lars Johansson, chef skog och mark vid Holmen skog i Västerbotten, säger att det övergripande skälet till att bolaget vill att Hornmyrs viltvårdsområde löses upp

Älgförvaltning

”Vi fattar inga odemokratiska beslut”

I debattartikeln ”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarena” anser skribenten att älgförvaltningsgrupperna fattar odemokratiska beslut. Vi gör mycket i grupperna, men några beslut tar vi inte

Älgförvaltning

”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarna”

Jägareförbundets jaktvårdskretsar borde ges yttranderätt i älgförvaltningen. Inlägget ”Hög tid att aktivera jaktvårdskretsarna” dök först upp på Svensk Jakt. Klicka för att läsa hela artikeln

Älgförvaltning

”Älgen har blivit skogens parasit”

Älgen verkar ha gått från att vara skogens konung till att bli skogens parasit. Inlägget ”Älgen har blivit skogens parasit” dök först upp på Svensk

Älgförvaltning

”Halverad älgstam är en rimlig nivå”

Att jaga älg från helikopter låter förstås märkligt. Men i dag är vår älgstam alldeles för stor. En mer rimlig nivå på älgstammen vore hälften

Älgförvaltning

Älgstammen i Mitt Norrland ska förvaltas länsöverskridande

Under veckan har viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland träffats i Umeå för överläggningar och enskilda förhandlingar. På agendan stod bland annat gruppövningar samt

Älg

Sveaskog får inte skyddsjaga vandringsälg

Sveaskog fick avslag på sin ansökan om skyddsjakt på älg norr om Harads. Så här motiverar länsstyrelsen sitt beslut. Inlägget Sveaskog får inte skyddsjaga vandringsälg

Älg

Sveaskog: ”32 älgar kan vara i underkant”

Även om älgjägarna följer avskjutningsplanerna till punkt och pricka vill Sveaskog kunna skyddsjaga älg. Det statliga bolaget jämför också skyddsjakt på älg med skyddsjakt på

Älg

”Sveaskogs skogsskötsel förskräcker”

Med anledning av Sveaskogs skyddsjaktsansökan där de vill skjuta älg från helikopter, kan man fundera på hur skogen sköts i övrigt. Inlägget ”Sveaskogs skogsskötsel förskräcker”

Älg

”Makalöst av Sveaskog”

När man får läsa att svenska folkets skogsbolag ska skyddsjaga älg från helikopter – då tar man sig för pannan. Inlägget ”Makalöst av Sveaskog” dök

Älg

Sveaskog försvarar bruk av helikopter

Det finns planer på att gps-märka älgar i Haradsområdet för att se vandringsmönster. Det uppger Sveaskog som samtidigt vill skyddsjaga 32 älgar. Enligt Jägareförbundet finns

Älg

Nio områden blir två

– Med tre älgförvaltningsområden i stället för dagens nio skulle vi kunna sänka fällavgifterna, sa Johan Varenius, landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen i Södermanlands län till Svensk

Älgförvaltning

Goda relationer viktiga för älgförvaltningen

Upplevelser av tillit, rättvisa och fördelaktigt samarbete är framgångsfaktorer för förmågan att anpassa sig till nya utmaningar. Det visar en studie av den svenska älgförvaltningen.

Älgförvaltning

Naturvårdsverket kör över lokal älgförvaltning

Älgförvaltningen i Blekinge dikteras numera från Östermalm i Stockholm. Naturvårdsverket har kört över skötselområden, älgförvaltningsområde och länsstyrelse och bestämt att älgstammen i västra Blekinge ska

Älgförvaltning

”Utnyttja kraftledningarna bättre”

Genom vårt avlånga land går tusentals mil kraftledning som inte används till något vettigt utöver eldistributionen. Genom att nyttja marken under ledningarna klokt kan mycket

Älgförvaltning

Spara stora tjurar ger resultat

Efter att ha sparat stora älgtjurar med över tio taggar under septemberjakten under sex års tid, har Borgsjö Norra ÄSO i Västernorrland nu en stark

Älg

Farhågor om få älgkalvar kom på skam

Efter förra sommarens mycket varma och torra väder befarade många att det skulle bli en dålig älgkalvsproduktion. I årets älgobs i södra och mellersta Sverige

Älg

Mycket låg kalvandel visar stor kamerainventering

Efter en kamerainventering på marker norr om Karlstad konstaterar Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Värmland, att antalet älgkalvar i år kan vara alarmerande lågt i

Älg

”Skogsbolagen en katastrof för älgen”

Förstår inte skogsbolag och beslutande länsstyrelser att älgstammen kommer att så gott som utrotas om deras så kallade älgförvaltning får råda? Inlägget ”Skogsbolagen en katastrof

Älg

”Fler ser älgen som ett skadedjur”

Det är inte bara Sveaskog som har åsikten att älgen är ett skadedjur som helst ska utrotas. Andra stora skogsbolag som Stora Enso och Holmen

Älgförvaltning

Kolsvarta tänder och endast knappar på huvudet

Under älgjaktens andra dag inom Ängesbyns viltvårdsområde, strax utanför Luleå, sköts en älgtjur. Laget trodde det var en fjoling innan de såg tänderna och blev

Älgförvaltning

Ännu inga positiva CWD-prov upptäckta

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har hittills fått in prover från nära åttio älgar från den pågående septemberjakten i Norrbotten varav ett fyrtiotal prover är undersökta.

Älgförvaltning

Dåligt med kalv och vikande älgstam

Älg-obsen efter första älgjaktsveckan visar det många befarade. Dålig kalvsättning i de södra norrlandslänen och en vikande älgstam längst i norr. Inlägget Dåligt med kalv

Älgförvaltning

49 licensområden får inga älgar att jaga

49 licensområden i Västra Götaland får ingen tilldelning till årets jakt. Det innebär att 53 vuxna älgar och 80 kalvar inte delas ut. Länsstyrelsen sätter

Älgförvaltning

”Kampanjer mot älgen förvånar inte”

Att Skogsstyrelsen de senare åren åter dragit igång en kampanj emot älgen har väl inte undgått någon. Detta är heller inte något nytt, liknande kampanjer

Älgförvaltning

”Både älgen och tallen måste räddas”

Skogsstyrelsen är överens med flera av problembeskrivningarna i Jägareförbundets kampanj Rädda älgen, men delar av kampanjen är för ensidig, skriver företrädare för myndighetens viltgrupp i

Älgförvaltning

”Några kommentarer till Rädda Älgen-kampanjen”

Jag har några kommentarer till Jägareförbundets kampanj Rädda Älgen. Det finns fakta som jag tycker bör framgå i debatten. Inlägget ”Några kommentarer till Rädda Älgen-kampanjen”

Älgförvaltning

”Sveaskog slår sönder lokal älgförvaltning”

Sveaskog har under 2019 slagit sönder den lokala förankringen när det gäller älgförvaltning i västra Västmanland. Utan att kontakta berörda älgskötselområden och utan att ta

Älgförvaltning

Forskning visar att varg påverkar älgjakten

Varg påverkar jaktuttaget på älg, älgavskjutningen minskar i svenska och norska vargrevir men jägarna fäller fortsatt fler älgar än vad vargarna gör inom reviren. Det

Älgförvaltning

Knepen bakom en fungerande älgförvaltning

Varför lyckas vissa älgförvaltningsområden ha god samverkan och hög måluppfyllelse? Den frågan har forskare tittat närmare på och funnit vad som kännetecknar de goda exemplen.

Älg

Skötselområde ställer in älgjakten

Älgskötselområdet Nordvästra Gåsinge i Södermanland ställer in årets jakt. På ett möte som hölls i söndags kväll konstaterade jägarna att älgstammen är för liten för

Älg

Jägareförbundet kampanjar för älgen

En tilltagande hotbild, i form av myndigheters vilja att centralisera älgförvaltningen och skogsbrukets syn på älgen som skadedjur, får Jägareförbundet att agera. Detta i form

Älg

Webb-tv: Tre älgkalvar på besök

Ted Rydh i Humplyckan utanför Mjölby har under flera kvällar haft en älgko med tre kalvar på besök utanför huset. Inlägget Webb-tv: Tre älgkalvar på

Ni har väl inte missat att vi numera även har en podcast? I Vildmarken Podcast varvas gästintervjuer med inlästa artiklar och krönikor från vårt magasin – allt för att ni ska kunna konsumera tidningen även under exempelvis hundpromenaden, fisketuren, eller varför inte i bilen på väg till älgjakten?