Antalet fällda vildsvin fortsätter att minska

Jaktåret 2022/2023 fälldes 112 712 ­vildsvin. Det är en minskning med 5 553 djur jämfört med föregående jaktår.

Klicka för att läsa hela artikeln »

Nyheter och information om jakt och relaterade frågor i Sverige